september 2016

Inhoud

vrijdag 16 oktober 2015

Gemeenten: aan de slag met autodelen

Gemeenten kunnen veel doen om autodelen succesvol te maken. Omdat autodelen een van de snelst groeiende mobiliteitsopties is, is er een goede reden om nu in actie te komen.

Wanneer initiatiefnemers echter bij een gemeentebestuur aankloppen, ontbreekt het op dat moment vaak aan inzicht in de werking van autodelen en de positie ten opzichte van de andere mobiliteitsmiddelen. Het gevolg is dat men geen raad weet met het betreffende initiatief.

Gemeenten zullen moeten bepalen wat ze willen met autodelen en hoe ze het op een praktische manier organiseren. Bijvoorbeeld hoe om te gaan met verzoeken voor parkeerplaatsen, en hoe omgaan met de handhaving hiervan.

Om autodelen succesvol te maken, zijn de volgende aspecten van belang voor gemeenten:
 1. doordachte strategie en werkwijze
 2. parkeerbeleid
 3. communicatie en promotie.
Strategie
Steden en kernen hebben veel baat bij autodelen: het draagt bij aan een lagere parkeerdruk, verbetert de luchtkwaliteit en het leefmilieu en past binnen de trend van bewonersparticipatie. Daarom verdient het een vaste plek op de duurzaamheids- en mobiliteitsagenda.

Vooral het parkeerbeleid is een voorwaarde voor het succes van autodelen. Een vlotte afhandeling van verzoeken is een pre, anders kunnen potentiële autodelers afhaken. Goede parkeerregels voor autodelen zijn geen sinecure. Hoe omgaan met het verstrekken van vaste parkeerplekken aan aanbieders? Is het gewenst dat er meerdere aanbieders actief zijn? Hebben ook nieuwere vormen van autodelen wel een gereserveerde parkeerplek in de openbare ruimte nodig? En is een maximum aantal parkeerplekken voor autodelen wel nodig, als deelauto’s leiden tot minder auto’s? Is het zinvol om kwaliteits- en milieueisen te stellen aan aanbieders en voertuigen?

Daarnaast kunnen gemeenten op diverse manieren de aandacht vestigen op autodelen en op aanbieders die plaatselijk actief zijn.

Een goede strategie is daarom belangrijk net als duidelijke parkeerregels die een snelle afhandeling van verzoeken mogelijk maken.Gemeenten kunnen zorgen voor:

 • een goede plek van de verschillende vormen autodelen in het parkeerbeleid;
 • goede afspraken met aanbieders;
 • vlotte verstrekking van gereserveerde parkeerplaatsen aan aanbieders;
 • aanbieden van een parkeervergunning voor meerdere sectoren voor particuliere autodelers;
 • actieve communicatie en informatie aan burgers.
Gemeenten kunnen ook deelauto’s regelen voor het eigen personeel. ’s Avonds en in het weekend kunnen deze auto’s gebruikt worden door omwonenden.

Verschillende vormen van autodelen
Iedere vorm van autodelen is anders. Dat heeft ook gevolgen voor beleid rond autodelen en parkeren.
 • Voor klassiek en oneway carsharing zijn in de regel parkeervergunning nodig. Voor p2p carsharing is dat niet nodig. Zakelijk autodelen gebeurt meestal op eigen terrein van bedrijven.
 • De markt van autoverhuur schuift op naar autodelen. Dat kan gevolgen hebben voor het parkeerbeleid.
Enkele strategische overwegingen:
 • Hoe schep je markttransparantie over kansen voor autodelen door steden?
 • Hoe ga je om met initiatieven? Wat is je rol als gemeente en wanneer wijs je parkeerplaatsen toe in de openbare ruimte? Hoe zorg je voor een vlotte afhandeling hiervan?
 • Hoe maak je een sterke relatie tussen autodelen en openbaar vervoer?
 • Publiek ondernemerschap - met private en maatschappelijke partners.
>> Meer informatie:


Parkeren
 • Hoe moeilijker en duurder het is voor huishoudens om de (tweede en derde) auto te parkeren, of om een parkeervergunning te krijgen, des te beter de kansen voor autodelen. 
 • Voor particulier autodelen is het een optie om een parkeervergunning te verstrekken voor meer dan één parkeersector, indien de autodelers in verschillende sectoren van autodelen wonen.
 • Maak goede afspraken met aanbieders. Bijvoorbeeld over de duur van het parkeercontract: onbeperkte duur is mogelijk ongewenst; maar als het te kort is, kunnen aanbieders geen zaken doen.Voor klassieke deelauto’s is vaak een parkeerplaats in de openbare ruimte nodig. Gemeenten kunnen hier vergunning voor verstrekken. De tarieven voor die vergunningen wisselen sterk. Met het sturen op parkeertarieven hebben gemeenten een concrete mogelijkheid om de groei van autodelen verder te stimuleren.
 • Haal je parkeerplaatsen weg als autodelen groeit?
 • Is een maximum aantal parkeerplaatsen voor autodelen nodig (waarschijnlijk niet, maar sommige steden willen het aantal speciale parkeerplaatsen voor aflevering, parkeerplaats voor gehandicapten, enz. limiteren)?
>> Meer informatie: factsheet 9: Parkeerregulering voor autodelen

Communicatie en promotie
Communicatie is voor een stad wellicht de belangrijkste taak. Gemeenten kunnen laten zien dat ze autodelen belangrijk vinden en informeren over alle vormen van autodelen. Dit verhoogt de betrouwbaarheid van de aanbieders van autodelen.
 • Ze kunnen aansluiten op de Hoppercampagne van de stichting Natuur & Milieu.
 • Als het gemeentebestuur zelf met autodelen begint voor haar eigen organisatie, geeft zij zelf het goede voorbeeld en zullen ze hun enthousiasme met anderen delen.
 • Moedig werkgevers aan om autodelen te implementeren voor zowel werknemers als wagenparkbeheerders.
 • Gemeenten kunnen bewoners informeren over de opties van autodelen in hun gebied (op www.ritjeweg.nl is een kaart met de aanbieders per gemeente en geeft inzicht in de kosten van autodelen ):
  • Niet alleen informeren over aanbieders met parkeerplaatsen maar ook over peer-to-peer en plaatselijke initiatieven;
  • Heldere informatie over autodelen op parkeerplekken voor autodelen;
  • Informatie op de gemeentelijke website.
  • Gemeenten kunnen lokale initiatieven op het gebied van autodelen stimuleren.
>> Meer informatie: factsheet 10: Communicatie en promotie.

lees verder in:

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen