oktober 2014

oktober 2014

Inhoud

dinsdag 7 oktober 2014

Opnieuw forse groei: 11.210 deelauto’s, 110.000 autodelers

In maart 2014 waren er 11.210 deelauto’s in Nederland. Ten opzichte van 2013 is dat een groei van 113 procent. SnappCar, een online community voor het huren of verhuren van particuliere auto’s, is het meest gegroeid en heeft het grootste aanbod: 64 procent van alle deelauto’s. GreenWheels, aanbieder van deelauto’s die 24 uur per dag beschikbaar zijn, is het bekendst. Hun deelauto’s worden ook het vaakst verhuurd. De derde aanbieder is MyWheels, die beide vormen van autodelen aanbiedt. Inmiddels zijn bijna overal in Nederland deelauto’s te vinden. Utrecht is de gemeente met de meeste deelauto’s per inwoner. Dit blijkt uit onderzoeken van CROW-KpVV (voorheen Kennisplatform Verkeer en Vervoer) en TNS-NIPO. Het onderzoek is gepubliceerd als editie van het Dashboard duurzame en slimme mobiliteit.

Komende jaren meer groei verwacht
Ruim 70 procent van de Nederlanders heeft wel eens van autodelen gehoord. Ook is het imago goed. Er zijn ruim 110.000 autodelers in Nederland. Daarmee is autodelen nog wel een nichemarkt. Eén op de vijf Nederlanders staat er echter voor open en ook het gebruik groeit. Naar verwachting zal de groei van autodelen de komende jaren doorzetten.

Autodelers pakken vaker ov en fiets
Voor autodelers is het gebruik van een deelauto een bewuste keus. Bovendien zien ze direct de kosten van het autogebruik. Daarom maken autodelers meer gebruik van het openbaar vervoer en fietsen ze meer. Voor de dagelijkse ritten naar werk, winkel of school laten autodelers de auto liever staan. Dat doen ze ook als er een eigen auto beschikbaar is in het huishouden, wat bij ongeveer de helft van de autodelers het geval is. >> meer over het profiel van de autodeler

Meer aandacht overheid voor autodelen nodig
Als meer mensen auto’s gaan delen, dalen het gebruik en het bezit van auto’s. Dat is gunstig voor het milieu. En het is een uitkomst in steden, waar de parkeerdruk hoog is. Maar ook voor het platteland, waar veel huishoudens een tweede of derde auto bezitten. Daarom is het zinvol voor overheden om autodelen te stimuleren.

Daarom is het belangrijk dat overheden het autodelen stimuleren
   >> meer over het belang van autodelen


Bron: CROW-KpVV

Vormen van autodelen
Bij klassiek autodelen staan auto’s op een vaste plek. Bij oneway carsharing kun je de deelauto ook voor enkele reizen gebruiken. Bij peer-2-peer carsharing bieden particulieren hun auto voor verhuur aan op een online marktplaats. En bij particulier autodelen delen buren of vrienden hun auto met elkaar. 

De belangrijkste vormen van autodelen. 

 

Van welke aanbieders maken autodelers gebruik?
Sommige autodelers maken gebruik van meer dan één aanbieder Bron: TNS-NIPO, 2014.

Aanbod en gebruik
Peer-to-peer deelauto’s worden minder vaak gebruikt dan klassieke deelauto’s (zie ook bekendheid en gebruik), al groeit ook het gebruik van p2p-deelauto’s heel snel. Aanbieders van klassieke deelauto’s plaatsen alleen een deelauto als er voldoende huurders zijn. Voor verhuurders van p2p-deelauto’s hoeft er geen noodzaak te zijn om de auto zo vaak mogelijk te verhuren. Ook wonen ze niet altijd op plekken waar veel vraag is.

Bij klassieke deelauto’s is het aanbod kleiner, maar deze auto’s staan vooral op strategische plekken waar de markt voor autodelen het grootst is. Bij peer-2-peer carsharing is het aanbod groot, en is er ook aanbod op plekken waar de markt dunner is, zoals in het noorden en het oosten van het land.

>> aanbod
>> bekendheid en gebruik
>> profiel van de autodeler
>> aanbieders
>> milieueffecten
>> van bezit naar gebruik
>> verantwoording

Aanbod

De onderstaande figuur laat duidelijk zien dat het aanbod het grootst is in de grote steden. Ook de groei is daar het snelst. Hoe hoger de verstedelijking, hoe groter de positie van autodelen. Toch zet de ontwikkeling in de landelijke gemeenten ook door.


Dichtheid van deelauto’s per stedelijkheidgraad. De dichtheid wordt uitgedrukt in het aantal deelauto’s per 100.000 inwoners. Bron: CROW-KpVV


Bron: CROW-KpVVBron: CROW-KpVV


Dit dashboard gaat vooral in op klassiek autodelen, peer-2-peer carsharing en oneway carsharing. Andere vormen, zoals poolauto’s, en abonnementen bij verhuurders zijn niet meegenomen. Een overzicht van alle vormen van autodelen is te vinden in deze tabel.

>> Meer cijfers: zie het databestand of het overzicht van deelauto's per gemeente


Beschikbaarheid van deelauto’s
Volgens de Consumentenbond is autodelen een interessant concept. Voor consumenten is het prettig dat er diverse aanbieders zijn met hun eigen formule. Zo is er keus in kwaliteit en in prijs. Enkele jaren geleden vormde de beschikbaarheid van deelauto’s het grootste probleem. Door de snelle groei van het aanbod wordt die beschikbaarheid steeds beter. Vooral door peer-2-peer carsharing komt autodelen ook beschikbaar in kleine kernen, waar het onrendabel is om klassieke deelauto’s te exploiteren.

In 380 van de 408 gemeenten is een of meer deelauto’s te vinden. In bijna alle gemeenten in Nederland is er dus een of meer deelauto’s. De volgende mijlpaal is dat iedere kern of wijk een deelauto heeft.
Bron: CROW-KpVVUtrecht haalt Amsterdam in
Ieder jaar publiceert CROW-KpVV de top-10 van deelautogemeenten. Deze top-10 is gebaseerd op het aantal deelauto’s per 100.000 inwoners. Dit jaar moet Amsterdam zijn koppositie afstaan aan Utrecht. Amsterdam heeft altijd op de eerste plek gestaan. Nu staat Amsterdam alleen nog in absolute aantallen aan de top. Vorig jaar ging de koppositie overigens naar Vlieland, vanwege enkele deelauto’s op een laag inwonertal. Op afstand na Utrecht en Amsterdam volgt Wageningen. Opvallende nieuwkomer in de top-10 is Den Haag, dat tot nu toe relatief weinig deelauto’s had. Zowel Utrecht als Den Haag hebben het tarief voor de tweede parkeervergunning omhooggeschroefd.

                                                                  Bron: CROW-KpVV

Wat betreft het absolute aantal deelauto’s blijft Amsterdam met kop en schouders nummer 1. Ten opzichte van 2013 zijn er nauwelijks veranderingen. Arnhem en Eindhoven hebben nu een plek in de top-10, ten koste van Leiden en Zwolle.


 Bron: CROW-KpVV

De kaartbeelden laten zien hoe autodelen zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld (download hier).

>> Overzicht deelauto's per gemeente


Provincies
De Randstadprovincies blijven de provincies met de meeste deelauto’s. De provincie Utrecht heeft de meeste deelauto’s per 100.000 inwoners. In absolute aantallen scoort Noord-Holland het hoogst. De zuidelijke provincies hebben de minste deelauto’s per 100.000 inwoners. Vooral de lage positie van Noord-Brabant is opvallend.

                                                                 Bron: CROW-KpVV

                                                                 Bron: CROW-KpVV

Wat is een deelauto?
Met de opkomst van nieuwe vormen van autodelen is de vraag steeds belangrijker wat een deelauto is. Volgens de VNG (modelverordening parkeren) is autodelen het "herhaald en opeenvolgend gezamenlijk gebruik van motorvoertuigen op grond van een overeenkomst tussen natuurlijke personen en een aanbieder of tussen natuurlijke personen uit meer dan één huishouden”. (meer info).

In dit dashboard zijn meegenomen:
 • deelauto’s in bezit van een aanbieder (bijv. Greenwheels of Car2Go)
 • auto’s die via een online marktplaats (bijv. MyWheels of SnappCar) worden aangeboden.
 • onderling gedeelde auto’s van particulieren, die samen een auto gebruiken, voorzover ze ingeschreven zijn bij de Vereniging Gedeeld Autogebruik.
Niet meegenomen zijn:
 • poolauto’s bij bedrijven (hier heeft het CROW-KpVV geen gegevens van)
 • particuliere deelauto’s buiten de geregistreerde systemen. 
 • carpoolen (zoals Blablacar) en diensten als Uber vallen buiten de definitie van autodelen. 

Dataverantwoording

Een op de vijf Nederlanders staat open voor autodelen

De bekendheid van autodelen is hoog, maar de groep autodelers is nog klein. Zie de onderstaande grafiek.

Bron: TNS-NIPO (2014)

Greenwheels is de bekendste aanbieder: 51 % kent deze organisatie. Greenwheels wordt gevolgd door Car2Go (11 %), MyWheels (6 %), ConnectCar (5 %) en SnappCar (4 %) (TNS-NIPO, 2014).

Zo’n 20-35 % van de Nederlanders kent anderen die autodelen, heeft zich er al op georiënteerd en/of vindt dat autodelen bij hem past.

Merkwaardig genoeg blijkt uit onderzoek van het KiM dat de bekendheid van autodelen veel lager ligt en dan met name bij jongeren.

Ook gebruik groeit snel
Er zijn nu ruim 110.000 autodelers in Nederland. Per klassieke deelauto zijn er 15 tot 18 gebruikers. Bij peer-2-peer carsharing (SnappCar en MyWheels) zijn er 7 gebruikers per deelauto. Bij OneWay carsharing zijn er 38 gebruikers per deelauto. De frequentie waarmee gebruikers een auto gebruiken, zal sterk wisselen per aanbieder.

Zes van de tien autodelers is na 2011 begonnen met autodelen. Niet alleen het aanbod aan deelauto’s groeit dus snel: ook het gebruik ontwikkelt zich onstuimig.

Dataverantwoording

Profiel van de autodeler

De groep autodelers is nog klein. Het gaat om een select gezelschap van early adopters. Vaak zijn het starters in stedelijke gebieden. Ze zijn ten opzichte van de gemiddelde Nederlander vaker hoog opgeleid, autoloos en zijn alleenstaand of hebben een gezin met jonge kinderen.

typering
autodelers
Nederlands publiek 18+
leeftijd 25-44 jaar
49 %
27 %
woont in stedelijk gebied
78 %
47 %
is alleenstaand
25 %
9 %
heeft gezin met kleine kinderen
25 %
18 %
is hoogopgeleid
62 %
27 %
heeft geen auto
50 %
9 %
doet veel samen met vrienden
45 %
23 %
gebruikt minimaal 1x/jaar het ov
95 %
64 %
heeft ov-abonnement
65 %
35 %
heeft affiniteit met de participatiesamenleving
80 %
43 %
bron: TNS-NIPO

Andere kenmerken van autodelers:
 • ze hebben een actief sociaal leven;
 • veel autodelers (78 %) hebben vrienden die ook aan autodelen doen;
 • autodelen maakt deel uit van de sociale identiteit. Het is iets waar autodelers zich mee kunnen onderscheiden;
 • op de meer functionele aspecten (kosten, beter voor het milieu, oplossing voor parkeerprobleem, minder gedoe) hebben autodelers nagenoeg dezelfde mening als niet-autodelers.
Reisgedrag van autodelers
 • Ze fietsen meer en pakken vaker het openbaar vervoer.
 • Ongeveer de helft wisselt het gebruik van eigen auto of met het gebruik van een deelauto.
 • Voor autodelers is het gebruik van de deelauto een bewuste keuze. Als er in het huishouden wel een auto beschikbaar is, is dit wellicht minder het geval, maar dan moet er vaker overlegd worden, wat dwingt tot het maken van bewustere keuzes.
 • Deelauto’s worden met name gebruikt voor incidentele verplaatsingen. Dit zijn vaak langere ritten. Voor korte ritten is de deelauto minder aantrekkelijk. Er zijn wel verschillen: zo is Car2Go alleen te gebruiken binnen Amsterdam.
 • Voor het woon-werkverkeer wordt de deelauto bijna nooit gebruikt.
 • Wel voor een dagje uit of het bezoeken van familie en vrienden.
 • Voordat ze gingen autodelen, reden autodelers vooral in Opels en Toyota’s. Terwijl Volkswagen sinds 2005 de meest verkochte auto is.
 • De auto’s die ze wegdeden, waren gemiddeld 9,6 jaar oud: 2 jaar ouder dan het gemiddelde Nederlandse wagenpark. 
 • Autodelers reden voorheen gemiddeld 12.700 km per jaar. Dit ligt vlakbij het landelijke gemiddelde.

Bron: TNS-NIPO (2014) en CBS (2012). Bewerking door CROW-KpVV

Verantwoording
Aanbieders

Er zijn vier hoofdvormen van autodelen. Een belangrijk onderscheid is de vraag of de aanbieder over een eigen vloot van auto’s beschikt of dat deze alleen dienstverlening aanbiedt aan mensen die een auto willen delen.


Klassieke deelauto’s zijn er zowel voor particulieren als voor zakelijke gebruikers (poolauto’s). Daarnaast zijn er autoverhuurders die abonnementsvormen aanbieden. Tot slot zijn er diverse lokale initiatieven. Een compleet overzicht van al deze vormen is te vinden in deze tabel.

Klassiek autodelen
Bij klassiek autodelen beheren aanbieders een eigen vloot van deelauto’s. Die deelauto’s hebben bijna altijd een vaste parkeerplaats en zijn 24 uur per dag beschikbaar. Greenwheels en Connectcar zijn de grootste aanbieders. Het gebruik van deze deelauto’s is hoger dan dat van peer-2-peer deelauto’s.

Greenwheels blijft de grootste aanbieder van klassiek autodelen. Driekwart van het aanbod is van Greenwheels. ConnectCar staat met 15 procent van het aanbod op nummer 2, gevolgd door MyWheels. Een deel van de auto’s van MyWheels valt onder het klassieke autodelen. Dit draagt voor 8 % bij aan het aanbod van klassieke deelauto’s. Het aantal ‘klassieke’ deelauto’s groeit langzaam, maar gestaag.

Nieuw in dit overzicht zijn Flexcar met enkele deelauto’s in Zutphen en Hertz-24/7. Autoverhuurder Hertz biedt nu ook abonnementen op huurauto’s. Door de 24-uurs beschikbaarheid met abonnementsvorm zijn deze auto’s te zien als deelauto’s.

Andere aanbieders van klassiek autodelen: Drive, Studentcar, Zoem, CareCar. Zoem en CareCar bieden elektrische deelauto’s aan.

Oneway carsharing
Bij oneway carsharing pik je ergens een deelauto op. Op de plek van bestemming laat je deze achter. Car2Go is de enige aanbieder in Nederland met deze formule. Car2Go heeft in 2011 300 elektrische Smarts geplaatst in Amsterdam. Sinds de komst van Car2Go naar Amsterdam hebben er in Nederland geen nieuwe ontwikkelingen plaatsgevonden op het gebied van oneway carsharing.

Peer-2-peer carsharing
Bij peer-to-peer carsharing (p2p) verhuren particulieren hun eigen auto via een aanbieder. Deze vorm van autodelen is in 2011 begonnen in Nederland. SnappCar en MyWheels zijn de belangrijkste aanbieders. Voor peer-2-peer carsharing is geen investering nodig in nieuwe auto’s. Dat maakt snelle groei mogelijk op veel plekken. Er zijn geen gereserveerde parkeerplaatsen nodig voor deze vorm van autodelen. Bij peer-2-peer carsharing kan iedereen zijn eigen auto verhuren. Het assortiment is dan ook enorm: nieuw en oud, groot en klein en van cabrio tot camper.

SnappCar voert met 84 procent het aanbod van peer-2-peer aan. De andere grote aanbieder is MyWheels met 16 procent. Het aanbod van SnappCar als MyWheels bevat ook elektrische auto’s. WeGo had in maart 2014 slechts enkele auto’s in Amsterdam.

Sommige mensen bieden hun auto zowel bij SnappCar als MyWheels aan. In dit onderzoek is daarom een correctiefactor van 5% toegepast.

Particulier autodelen
Bij particulier autodelen gebruiken buren, vrienden of familie samen een auto. Hiervoor kunnen ze een overeenkomst sluiten. Als ze lid zijn van de Vereniging Gedeeld Autogebruik, kunnen ze ook een speciale autodeelverzekering afsluiten. Over de omvang van particulier autodelen is weinig informatie beschikbaar. In sommige gemeenten maakt lidmaatschap van deze vereniging het mogelijk om een parkeervergunning voor meerdere sectoren aan te vragen, in het geval dat de mensen die samen een auto delen, in verschillende parkeersectoren wonen.

Vincent deelt auto’s. Deze site biedt een concept voor particulier autodelen. Begonnen in Zwolle spreidt het zich uit naar plaatsen als Deventer, Apeldoorn, Zutphen en Zevenaar. Per gemeente, wijk of organisatie worden de auto’s in pools gedeeld. Het gebruik wordt afgerekend op basis van nacalculatie. Ook kleine gemeenten tonen interesse. De formule maakt gebruik van de service die de Vereniging voor Gedeeld Autogebruik biedt.

Zakelijke deelauto’s
Het is niet bekend hoeveel zakelijke deelauto’s er zijn. Leasebedrijven en bedrijven die oplossingen voor wagenparkbeheer aanbieden, bieden regelmatig poolauto’s aan. Ook aanbieders van mobiliteitskaarten zoals Mobility Mixx en XXimo bieden poolauto’s aan. Deelauto-aanbieders als Greenwheels bieden ook contracten aan voor werkgevers. Voordeel is dat bedrijven de auto’s vaak overdag gebruiken, terwijl ze ’s avonds en in het weekend door particulieren gebruik kunnen worden. De NS-businesscard biedt de mogelijkheid om deelauto’s van Greenwheels te boeken.

Overige initiatieven
 • DriveMoby biedt een abonnement aan op een auto. Volgens DriveMoby is dit in veel gevallen voordeliger dan een auto kopen. Om de prijs nog meer te drukken, kun je de auto vervolgens verhuren via SnappCar of MyWheels. 
 • ParkFlyRent is een nieuwe deeldienst op Schiphol. Wie met vakantie gaat, kan zijn auto bij ParkFlyRent inleveren. Iemand anders kan dan deze auto delen. Met dit concept kost parkeren geen geld en is er ook geen parkeerruimte nodig.
 • Mobiel Gedeeld richt zich speciaal op senioren. Die kunnen teams vormen om een auto te delen. Mobiel Gedeeld verzorgt dan de auto. Wanneer het team bereid is om met reclame te rijden, is er een korting mogelijk.
 • In diverse kleine kernen zetten bewoners samen met de overheid een dorpsdeelauto op.


Acties
Low Car Diet Van 10 september tot 10 oktober 2014 laten 100 topbestuurders en hun medewerkers hun auto zoveel mogelijk staan. Ze doen mee aan de derde editie van het Low Car Diet, georganiseerd door Urgenda, waarin ze zoveel mogelijk alternatieven voor de auto uittesten, waaronder deel- en poolauto’s. Deelnemers ontvangen een NS Businesscard en een hip notitieboekje. Via de NS Businesscard kunnen ze ook een deelauto van Greenwheels boeken. De deelnemers worden uitgedaagd om over hun ervaringen te tweeten. >> meer info

Project A15 Dit project van de Stichting Natuur & Milieu daagt 35 mensen uit om een jaar lang elektrisch te rijden. De deelnemers moeten deze auto via SnappCar met zoveel mogelijk andere mensen delen, waardoor zoveel mogelijk mensen ervaring opdoen met elektrisch rijden.

Project Buurtmobiliteit De Natuur- en Milieufederatie Utrecht ondersteunt straten en buurten in Utrecht en Amersfoort die auto’s, bakfietsen en e-bikes met elkaar willen delen. Het project loopt in de wijken Lunetten, Vondelparc en Soesterkwartier. In de laatstegenoemde buurt is ook een elektrische deelauto beschikbaar. Er is ook een doe-het-zelf-kit ontwikkeld voor buurten die aan de slag willen. Het project maakt gebruik van MyWheels.

Deelauto’s in vergelijking met...

Een groei van 113 procent in één jaar klinkt veel, maar is nog een druppel op een gloeiende plaat: er zijn 625x zoveel personenauto’s in particulier bezit als deelauto’s. Hoe verhoudt autodelen zich met andere vormen van mobiliteit?
 • er zijn ongeveer 1,4 keer zoveel deelauto’s als OV-fietsen 
 • er zijn ongeveer 3x zoveel deelauto’s als elektrische auto’s (incl. elektrische auto’s met range extender en hybride plugins)
 • er zijn 3x zoveel taxi’s als deelauto’s
 • er zijn 6x zoveel huurauto’s als deelauto’s.
Opvallend is het grote verschil en aandacht en geld dat de overheid investeert in elektrisch rijden in verhouding tot autodelen.

systeem
aantal
jaar
bron
Deelauto’s
11.210
2014
CROW-KpVV
Deelfietsen (OV-fiets)
8.000
2014
NS
Taxi’s
36.534
2012
RDW
Huurauto’s
69.400
2013
BOVAG
Leaseauto’s
713.000
2012
VNA
Auto's op aardgas/ groengas
3.649
2013
RDW
Elektrische auto's*
4.563
2014
RVO, data maart
Elektrische auto's incl. plugin hybrides en range extenders
31.918
2014
RVO, data maart
Aantal personenauto’s particulieren
6.993.874
2013
CBS
Elektrische fietsen
1.000.000
2013
Fietsberaad
Totaal aantal fietsen
18.000.000
2011
Fietsersbond
* alleen FEV = fuel electric vehicles

Milieueffecten

Leidt autodelen tot meer of minder autoritten en uitstoot?
Leidt autodelen tot minder autokilometers omdat mensen hun eigen auto wegdoen, of groeit het aantal autokilometers omdat autolozen nu gemakkelijker toegang hebben tot een auto?

Onderzoeken in binnen- en buitenland naar de effecten van autodelen leveren het volgende beeld op:

Klassiek autodelen
 • Leidt tot lager autobezit, minder autogebruik, minder uitstoot en een lagere parkeerdruk en dus minder ruimtebeslag.
 • De vloot is veel nieuwer en schoner dan het landelijke gemiddelde.
 • Een kleine groep had voorheen geen auto. Dankzij autodelen maken zij nu ook autoritten. Deze groep is echter kleiner dan de groep die een auto van de hand doet. Bovendien is de groei van de automobiliteit heel beperkt.
Oneway carsharing
Uit een tussenevaluatie van de gemeente Amsterdam naar de effecten van Car2Go blijkt dat de effecten gering zijn. Car2Go vervangt vooral ritten die eerst met het openbaar vervoer of met de auto werden gemaakt.

Peer-to-peer carsharing
Er is nog geen onderzoek gedaan naar de effecten van peer-to-peer carsharing. Verschil ten opzichte van andere vormen van autodelen is dat gebruik wordt gemaakt van bestaande auto’s. Aan de andere kant zijn er ook oude auto’s in omloop met een hogere uitstoot.

Onderzoek nodig
Over de effecten van autodelen is weinig bekend. Over peer-to-peer carsharing en oneway-carsharing weten we nog weinig. Van klassiek autodelen is uit diverse onderzoeken bekend dat de effecten positief zijn. Het Nederlandse onderzoek hiernaar is inmiddels aan een update toe: deelauto’s staan op meer plekken met andere gebruikers en ook de vervoerssituatie is veranderd.

Eerste impressie van de effecten
Een in 2014 uitgevoerd panelonderzoek door TNS-NIPO over alle vormen van autodelen bevestigt het beeld dat autodelen positieve effecten oplevert. De uitkomsten geven een eerste impressie van de effecten:
 • autodelers maken meer ritten, maar vooral met fiets en openbaar vervoer;
 • 30 % van de autodelers had eerst een eigen auto;
 • de helft van de autodelers heeft nog steeds eigen auto;
 • 6 % autodelers had zeker een auto aangeschaft als ze niet waren gaan delen; 34 % had dit misschien gedaan;
 • maar: 60 % van de autodelers had toch geen auto aangeschaft, als ze niet waren gaan autodelen;
 • autodeler gebruikt de (deel)auto structureel minder voor dagelijkse ritten (naar werk, winkel en school);
 • de deelauto vervangt autoritten, maar ook ritten met openbaar vervoer en fiets
 • 10 % van de ritten was helemaal niet gemaakt, als de gebruiker geen deelauto kon gebruiken.
Een snelle vergelijking van de vervoerwijzekeuze van autodelers en niet-autodelers maakt duidelijk dat autodelers 35 % minder CO2 uitstoten dan niet autodelers. Hierin is niet meegenomen dat autodelers meer mobiel zijn dan niet-autodelers (wat zich vertaalt in meer verplaatsingen per fiets en openbaar vervoer). Ook is niet meegenomen dat klassieke deelauto’s schoner zijn dan het gemiddelde wagenpark.

CO2-uitstoot van autodelers en niet-autodelers (gemiddeld per rit in kilo’s CO2).

Bij recreatieve verplaatsingen is de uitstoot per rit van autodelers hoger. Mogelijk heeft dat er mee te maken dat autodelers minder korte autoritten maken, waardoor de uitstoot per rit hoger uitvalt.