oktober 2015

oktober 2015

Inhoud

vrijdag 16 oktober 2015

Deelauto’s in Nederland sterk gegroeid met 28%


In het voorjaar van 2015 waren er 14.352 deelauto’s voor particulieren in Nederland. Dit betekent een sterke groei van 28 procent (3142 auto’s), ten opzichte van 2014. De groei in deelauto’s is het sterkst in de G4-steden. Gemeente Amsterdam heeft de meeste deelauto’s, gevolgd door gemeente Utrecht. Van alle deelauto-aanbieders heeft peer-to-peer aanbieder SnappCar het grootste aandeel met 57 procent. Voor het eerst in het jaarlijks onderzoek zijn ook zakelijke deelauto’s meegeteld. Samen met deze categorie deelauto’s zijn er nu zelfs 16.617 deelauto’s in Nederland. Dit blijkt uit onderzoek van CROW-KpVV. Dit onderzoek is hier gepubliceerd als editie van het Dashboard duurzame en slimme mobiliteit.


Bron: CROW-KpVV


Groei vooral in G4-gemeenten
Opnieuw is er een forse groei van het aantal deelauto’s. Ook in minder verstedelijkte gebieden neemt het aantal toe. De groei is het sterkst in de vier grote steden en is vooral te danken aan peer-2-peer carsharing. Het aantal klassieke deelauto’s neemt niet toe. Ondanks de snelle groei is het aantal deelauto’s nog laag ten opzichte van het aantal personenauto’s in Nederland.

Gemeente Amsterdam meeste deelauto’s 
In nagenoeg alle gemeenten zijn een of meer deelauto’s te vinden. Sinds de introductie van een oneway deelautosysteem, is Terschelling de gemeente met de meeste deelauto’s per inwoner (1,4 per 100 inwoners). Amsterdam is de gemeente met de meeste deelauto’s: 2937, gevolgd door Utrecht met 1267 auto’s.

SnappCar grootste aanbod particuliere deelauto’s
SnappCar, een online community voor het huren of verhuren van particuliere auto’s, is wederom het meest gegroeid en heeft het grootste aanbod: 57 procent van alle deelauto’s. Greenwheels is de grootste aanbieder van deelauto’s die 24 uur per dag beschikbaar zijn. MyWheels biedt beide vormen van autodelen aan.

Streven 2018: 100.000 deelauto’s
Om de groei van het aantal deelauto’s een impuls te geven, hebben onder meer aanbieders, leasebedrijven, gemeenten en het Rijk de handen ineengeslagen. Zij streven naar 100.000 deelauto’s in 2018. Ze willen ook de bekendheid van autodelen vergroten, kansen versterken en belemmeringen aanpakken. Om dit doel te halen, is een stevige groeiversnelling nodig. Er zijn veel nieuwe aanbieders die met nieuwe formules inspelen op de trend van delen. In 2014 zijn de gegevens van dertien aanbieders meegenomen in dit onderzoek. In maart 2015 zijn er 24 aanbieders meegenomen, inclusief aanbieders uit de zakelijke markt. En ondertussen zijn er nog meer nieuwe initiatieven van start gegaan.

Vormen van autodelen
Er zijn diverse vormen van autodelen. Een onderscheidend criterium is de vraag wie de auto bezit. Is er een aanbieder die de deelauto’s bezit, of is de auto in het bezit van de gebruiker, die de auto al dan niet via een platform deelt met anderen?

Aanbieders met vloot
 • Bij klassiek autodelen staan auto’s op een vaste plek. 
 • Bij oneway carsharing kun je de deelauto ook voor enkele reizen gebruiken. 
 • Zakelijke deelauto’s zijn speciaal bedoeld voor bedrijven en hun werknemers.
Gebruikers delen auto’s onderling
 • Bij peer-2-peer carsharing bieden particulieren hun auto voor verhuur aan in een online community. 
 • Bij particulier autodelen delen buren of vrienden hun auto met elkaar.

Autodelen leidt tot 320 kilo minder CO2-uitstoot
Uit onderzoek door het Planbureau van de Leefomgeving blijkt dat autodelers per jaar 230 tot 320 kilo minder CO2 uitstoten dan autobezitters. Dat komt omdat zowel het autogebruik als het autobezit dalen, wanneer mensen gaan autodelen.

De belangrijkste vormen van autodelen.


Inhoud van dit dashboard

>> aanbod
>> aanbieders
>> zakelijke deelauto’s
>> deelauto’s in vergelijking met…
>> bekendheid en gebruik
>> Green Deal Autodelen: op naar 100.000 deelauto’s
>> milieueffecten
>> opkomst deeleconomie: van bezit naar gebruik
>> gemeenten en autodelen
>> verantwoording
>> databestand

Aanbod

De onderstaande figuur laat duidelijk zien dat het aanbod het grootst is in de zeer sterk stedelijke gemeenten. Ook de groei is daar het snelst, waarbij de groei in de G4-gemeenten het snelst gaat. Hoe hoger de verstedelijking, hoe sterker de positie van autodelen. In de meer landelijke gemeenten is de groei lager, maar ook daar stijgt het aanbod gestaag.


Deelauto’s per 100.000 inwoners, naar stedelijkheidsgraad. Bron: CROW-KpVV

Bron: CROW-KpVV


Bron: CROW-KpVV


>> Meer gegevens: zie het databestand.

Beschikbaarheid van deelauto’s
Door de snelle groei van het aanbod wordt die beschikbaarheid steeds beter. Enkele jaren geleden vormde de beschikbaarheid van deelauto’s het grootste probleem. Vooral door peer-2-peer carsharing komt autodelen ook beschikbaar in kleine kernen, waar het onrendabel is om klassieke deelauto’s te exploiteren. Voor consumenten is het prettig dat er diverse vormen van autodelen en aanbieders zijn met hun eigen formules. Dat leidt tot meer keus. Op de sites van Ritjeweg en Hopper is te zien waar welke deelauto’s staan.

In 376 van de 393 gemeenten is een of meer deelauto’s te vinden. In nagenoeg alle gemeenten in Nederland is er dus sprake van een aanbod. Voor autodelers is het belangrijk dat er in de eigen buurt deelauto’s beschikbaar zijn. Voordat het zover is dat in iedere buurt of kern een deelauto is, zal autodelen meer gangbaar moeten worden.

Utrecht krijgt voorsprong op Amsterdam 
Per inwoner zijn de meeste deelauto’s te vinden op Terschelling. Daar plaatste Skylge e-auto 66 elektrische deelauto’s, op een relatief kleine bevolking. Vorig jaar haalde Utrecht Amsterdam op een haar in. Al moet Utrecht het dit jaar met een tweede positie doen, toch laat ze de hoofdstad achter zich met een voorsprong. Qua aantallen deelauto’s blijft Amsterdam ruim aan kop staan. Ook de groei is er het sterkst met 546 nieuwe deelauto’s. Den Haag en Utrecht staan op de 2e resp. de 3e plek qua absolute groei. De gemeente Bunnik stond zeven jaar lang in de top-10, maar is met een veertiende positie uit deze ranglijst verdwenen. Het aantal deelauto’s is er dit jaar gelijk gebleven.

Bron: CROW-KpVV

Bron: CROW-KpVV

Onderstaande kaart toont het aantal deelauto’s per 100.000 inwoners. (download hier).


>> Waar staat uw gemeente? Download het databestand (zie tabblad d-score)

Provincies
De Randstadprovincies blijven de provincies met de meeste deelauto’s. De provincie Utrecht heeft de meeste deelauto’s per 100.000 inwoners. In absolute aantallen scoort Noord-Holland het hoogst. De landelijke provincies hebben de minste deelauto’s per 100.000 inwoners.


Deelauto’s per 100.000 inwoners, per provincie. Bron: CROW-KpVV

Bron: CROW-KpVVWat is een deelauto?
Volgens 
Frenken (2013) is autodelen een systeem dat mensen in staat stelt om lokaal beschikbare auto’s te huren op elk gewenst moment en voor elke tijdsduur.
 • Autodelen verschilt van traditionele autoverhuur, waarbij de klant de auto dient op te halen bij het verhuurbedrijf en de auto doorgaans alleen per dag kan huren. 
 • Autodelen verschilt ook van leasen, omdat een leaseauto niet wordt gedeeld in het dagelijks gebruik. 
 • Autodelen verschilt van taxidiensten in de zin dat een autodeler de auto zelf bestuurt.
 • Autodelen is iets anders dan carpoolen. Bij carpoolen maken meerdere mensen gebruik van dezelfde auto op hetzelfde tijdstip. Bij autodelen maken meerdere mensen gebruik van dezelfde auto op andere tijdstippen.
>> Meer informatie: factsheet 1: definities


Deelauto’s in dit dashboard
Het dashboard biedt een overzicht van het aantal deelauto’s per gemeente. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen:
 • Deelauto’s in het bezit van een aanbieder. Hieronder vallen klassiek autodelen (zoals Greenwheels) en oneway carsharing. (zoals Car2Go). 
 • Auto’s die via een online community worden aangeboden (bijvoorbeeld MyWheels, SnappCar en ParkFlyRent).
 • Onderling gedeelde auto’s van particulieren, die samen een auto gebruiken, voorzover ze ingeschreven zijn bij de Vereniging Gedeeld Autogebruik. 
 • Zakelijke deelauto’s, voorzover bekend bij CROW-KpVV. 

Niet meegenomen zijn:
 • Poolauto’s die niet eigendom zijn van een bij CROW-KpVV bekende aanbieder.
 • Particuliere deelauto’s buiten de geregistreerde systemen. 
 • Huurauto’s, tenzij het mogelijk is om bijv. ook per uur te reserveren, of om de auto 24 uur per dag met een pasje te openen (bijv. Hertz 24/7). 
 • Abonnementsvorm zoals Call-a-Car. Dit is een vorm van autodelen, maar is qua aanbod niet in kaart te brengen. 

Dataverantwoording

Aanbieders

Er zijn vijf hoofdvormen van autodelen. Een belangrijk onderscheid is de vraag of de aanbieder over een eigen vloot van auto’s beschikt of dat deze alleen dienstverlening aanbiedt aan mensen die een auto willen delen.

Klassieke deelauto’s zijn er zowel voor particulieren als voor zakelijke gebruikers (poolauto’s). Soms gebeurt dat met een abonnementsvorm door een autoverhuurbedrijf. Bij klassiek autodelen moet de auto na gebruik op dezelfde plek worden teruggebracht. Bij Oneway-carsharing hoeft dat niet.

Bij peer-2-peer carsharing is er sprake van een online community van mensen die hun auto verhuren aan anderen. Ook zijn er diverse locale initiatieven waarin groepjes particuleren een of meer auto’s delen.

Een compleet overzicht van al deze vormen is te vinden in deze tabel.

Klassiek autodelen
Bij klassiek autodelen beheren aanbieders een eigen vloot van deelauto’s. Die deelauto’s hebben bijna altijd een vaste parkeerplaats en zijn 24 uur per dag beschikbaar. Greenwheels en Connectcar zijn de grootste aanbieders. Het gebruik van deze deelauto’s ligt hoger dan dat van peer-2-peer deelauto’s.

Greenwheels blijft de grootste aanbieder van klassiek autodelen. Ruim driekwart van het aanbod is van Greenwheels. ConnectCar staat met 12 procent van het aanbod op nummer 2, gevolgd door MyWheels. Een deel van de auto’s van MyWheels valt onder het klassieke autodelen. Dat deel draagt voor 8 procent bij aan het aanbod van klassieke deelauto’s. Het aantal ‘klassieke’ deelauto’s groeit langzaam, maar gestaag.

Andere aanbieders van klassiek autodelen:
CareCar, ComCar, Drive, Flexcar, Hertz 24/7, MobielGedeeld, SharedWheels, Stapp-In, StudentCar en Zoem. Zoem en CareCar bieden elektrische deelauto’s aan. Autoverhuurder Hertz biedt nu ook abonnementen op huurauto’s. Door de 24-uurs beschikbaarheid met abonnementsvorm zijn deze auto’s te zien als deelauto’s.

Oneway carsharing
Bij oneway carsharing pik je ergens een deelauto op. Op de plek van bestemming laat je deze achter. De grootste aanbieder is Car2Go is de grootste aanbieder in Nederland met deze formule. Car2Go heeft 50 auto’s bijgeplaatst in Amsterdam, waar nu in totaal 350 elektrische Smarts rijden. Recenter is op Terschelling het initiatief Skylge E-auto van start gegaan met 65 elektrische Nissan Leafs.

Peer-2-peer carsharing
Bij peer-to-peer carsharing (p2p) verhuren particulieren hun eigen auto via een online platform dat vraag en aanbod bijelkaar brengt. Deze vorm van autodelen is in 2011 begonnen in Nederland. SnappCar en MyWheels zijn de belangrijkste aanbieders. Voor peer-2-peer carsharing is geen investering nodig in nieuwe auto’s. Dat maakt snelle groei mogelijk op veel plekken. Er zijn geen gereserveerde parkeerplaatsen nodig voor deze vorm van autodelen. Bij peer-2-peer carsharing kan iedereen zijn eigen auto verhuren. Het assortiment is dan ook enorm: nieuw en oud, groot en klein en van cabrio tot camper. Peer-2-peer carsharing wordt zowel gebruikt voor korte als lange periodes.

SnappCar voert met 82 procent het aanbod van peer-2-peer aan. De andere grote aanbieder is MyWheels met 16 procent. Het aanbod van zowel SnappCar als MyWheels bevat ook elektrische auto’s.

Daarnaast bieden WeGo en ANWB peer-2-peer carsharing aan. De ANWB startte in 2014 een experiment hiermee.

Een bijzondere vorm van peer-2-peer carsharing is ParkFlyRent. Gebruikers van ParkFlyRent hoeven niet meer te betalen voor lang parkeren op Schiphol. In plaats daarvan verhuren ze hun auto aan ParkFlyRent. Die verhuurt de auto’s aan mensen die vanaf Schiphol een auto nodig hebben.

Particulier autodelen
Bij particulier autodelen gebruiken buren, vrienden of familie samen een auto, zonder bemiddeling van een online platform of organisatie. Hiervoor kunnen ze een overeenkomst sluiten. Als ze lid zijn van de Vereniging Gedeeld Autogebruik, kunnen ze ook een speciale autodeelverzekering afsluiten. Over de omvang van particulier autodelen is weinig informatie beschikbaar. In sommige gemeenten maakt lidmaatschap van deze vereniging het mogelijk om een parkeervergunning voor meerdere parkeersectoren aan te vragen, in het geval dat de mensen die samen een auto delen, in verschillende parkeersectoren wonen.

De site Vincent deelt auto’s biedt een concept voor particulier autodelen in onder meer Zwolle. Per gemeente, wijk of organisatie worden de auto’s in pools gedeeld. Het gebruik wordt afgerekend op basis van nacalculatie. De formule maakt gebruik van de service die de Vereniging voor Gedeeld Autogebruik biedt.

Zakelijke deelauto’s
Zakelijk autodelen kan op verschillende manieren:
 1. auto’s van de zaak of leaseauto’s worden tussen collega’s gedeeld voor zakelijk gebruik; 
 2. auto’s worden gedeeld met andere werkgevers;
 3. werknemers verhuren hun leaseauto aan andere particulieren, via peer-2-peerplatforms;
 4. werkgevers hebben een of meer poolauto’s voor zakelijke ritten. Soms kunnen werknemers de poolauto huren voor privégebruik in de avonden en weekenden.
Dit jaar zijn zakelijke deelauto’s voor het eerst meegeteld. Daarom besteden we hier extra aandacht aan. >> Lees meer.

Van bezit naar gebruik: nieuwe vormen
Van autofabrikant tot autoverhuurder en leasebedrijf: veel partijen zoeken naar vernieuwende manieren rond het bezitten van auto’s. Hieronder enkele voorbeelden:

Huurauto’s
Autoverhuurders zoeken steeds vaker naar concepten die flexibeler zijn dan de traditionele verhuurconcepten, waarbij je tijdens kantoortijden een auto ophaalt vanaf een (vaak afgelegen) terrein, nadat je enkele documenten hebt ondertekend.
 • Diverse autoverhuurders bieden Call-a-car aan. Dit is te zien als een lidmaatschap op een huurauto, soms met een maandelijkse automatische incasso. Vaak is er keus uit meerdere autotypes en is het mogelijk dat de auto thuis wordt gebracht en gehaald. Sommige gemeenten bieden een speciale parkeervergunning aan voor mensen die vaak een auto huren en deze dan in de buurt willen parkeren.
 • Ook de Oproepauto van EuropCar biedt de mogelijkheid van een abonnement aan, plus de mogelijkheid om de auto te brengen en op te halen (alleen nog in Utrecht).
 • Via Hertz 24/7 van Hertz en FreeToGo (van Euromobil) zijn huurauto’s 24 uur per dag beschikbaar.
 • Huurauto’s zijn een mooie aanvulling op (klassieke) deelauto’s, vooral voor langere verhuren.
Leaseauto’s
 • Shortlease maakt het mogelijk om voor een kortere periode een auto te leasen. Dat is duurder dan leasen voor een langere periode, maar voordeliger dan het huren van een auto.
 • Met private lease is het mogelijk voor particulieren om een auto te leasen. Ten opzichte van een eigen auto is er het gemak dat onderhoud, verwisselen van banden, vezekering en pechhulp allemaal geregeld zijn. Zie bijv. het artikel hierover in Verkeerskunde.
 • DriveMoby biedt een abonnement aan op een auto. Volgens DriveMoby is dit in veel gevallen voordeliger dan een auto kopen. Om de prijs nog meer te drukken, kun je de auto vervolgens verhuren via SnappCar of MyWheels.
Collectief vervoer
 • Dorpsdeelauto's waarbij bewoners die niet kunnen rijden, een (vrijwillige) chauffeur kunnen oproepen (zie ook factsheet 7).

Zakelijke deelauto's

Zakelijk autodelen kan op verschillende manieren:
 1. auto’s van de zaak of leaseauto’s worden tussen collega’s gedeeld voor zakelijk gebruik; 
 2. auto’s worden gedeeld met andere werkgevers;
 3. werknemers verhuren hun leaseauto aan andere particulieren, via peer-2-peerplatforms;
 4. werkgevers hebben een of meer poolauto’s voor zakelijke ritten. Soms kunnen werknemers de poolauto huren voor privégebruik in de avonden en weekenden.
De volgende aanbieders zijn meegenomen in dit dashboard: Alphabet, Arval (Wisselwagen), Kyoto Lease, Mobiel Gedeeld, Mobility Mixx, Shared Wheels, WeGo, Audi Shared Fleet, Stichting Limburg Elektrisch. Samen bieden deze aanbieders 2265 zakelijke deelauto’s aan. Werkgevers kunnen het autodelen ook zelf regelen. Zo hebben sommige werkgevers een eigen wagenpark dat ze (ook) beschikbaar stellen voor zakelijke ritten.

Partijen waarvan hun aanbod nog niet in dit dashboard zijn meegenomen zijn: Deelootoo, Fleetster, Free2Go, Mobiliteitsloket, SammSamm en Xximo Flexcar.Voordelen
Voor werknemers die incidenteel autoritten maken kan een poolauto een uitkomst zijn. Leasen is duur, terwijl er nadelen kleven aan de inzet van privé-auto’s voor zakelijke ritten. De kosten hiervan kunnen flink oplopen in verband met de kilometervergoedingen. Werkgevers die een schone vloot willen, kunnen een of meer schone poolauto’s aanbieden en het gebruik van de privé-auto voor zakelijke ritten verbieden. Met zakelijke deelauto’s bespaar je veel gedoe, zoals declaraties van medewerkers. Zakelijke dienstverleners bieden bovendien concepten aan die werkgevers ontzorgen op het vlak van aanschaf, beheer, onderhoud, rittenadministratie, fiscale aspecten enzovoort. Werkgevers kunnen op die manier een betrouwbaar en flexibele dienst aanbieden aan hun personeel.

Vanuit kostenoogpunt zullen werkgevers de vloot van poolauto’s zo klein mogelijk willen houden. Werkgevers kunnen huurauto’s inzetten wanneer alle poolauto’s bezet zijn. Zo kunnen medewerkers toch op hun bestemming komen. Wanneer er veel huurauto’s worden geboekt, kan dat een signaal zijn dat er meer poolauto’s nodig zijn.

Poolauto’s worden vooral doordeweeks tijdens kantoortijden gebruikt. Particulieren die een deelauto gebruiken, doen dat vooral ’s avonds en in de weekenden. Voor een maximale benutting van voertuigen ligt een mix van zakelijk en privégebruik voor de hand. Werkgevers kunnnen een zakelijke auto huren voor een dag of een weekend, zonder dat hiervoor bijtelling nodig is. Op die manier hebben werknemers een extra arbeidsvoorwaarde en kunnen werkgevers hun vloot beter benutten. Bedrijven in binnensteden of in woonwijken kunnen hun eigen wagenpark beschikbaar stellen voor particulier gebruik. Of zelfs afzien van een eigen wagenpark, en gebruik maken van deelauto’s van bijvoorbeeld Greenwheels. Bedrijven als Mobiliteitsloket, V-Tron en WeGo bieden tools aan voor ritadminstratie en/of het openen van de auto met een app. Dergelijke tools maken het gemakkelijk om wagenparken te delen.

Mobiliteitsconcepten
Zakelijke deelauto’s passen uitstekend binnen bredere mobiliteitsconcepten. Zo bieden Mobility Mixx en Xximo passen aan voor het gebruik van openbaar vervoer, taxi, pool- en huurauto, OV-fiets, P+R en tanken. De NS-businesscard biedt naast het gebruik van trein, bus, tram, metro en OV-fiets de mogelijkheid om deelauto’s van Greenwheels te boeken. Gemak en transparantie zijn de voordelen van deze concepten: de werkgever krijgt iedere maand één factuur en krijgt veel meer inzicht in het reisgedrag van zijn medewerkers.

Een stapje verder is het mobiliteitsbudget, dat werknemers prikkelt om de meest voordelige manier van reizen te kiezen.

Trends
Ook de zakelijke deelauto past in de trend van bezit naar gebruik. Hoe beter het gebruik en hoe hoger de bezettingsgraad van zakelijke auto’s, des te lager de gebruikskosten. Naarmate er slimme mobiliteitsdiensten zijn die de rompslomp van bedrijven wegnemen en de kosten van mobiliteit kunnen verlagen, zal de verschuiving van bezit naar gebruik bij zakelijke mobiliteit meer zichtbaar worden. Daarbij ligt de keus vaker op zuinige en schone auto’s.

Er ontstaan steeds nieuwe concepten. Zo is het mogelijk dat collega’s onderling auto’s delen. Zo kan iemand voor een zakelijke rit gebruik maken van de auto van een collega die ermee van huis naar werk rijdt. Ook kunnen deelauto’s worden ingezet op bedrijventerreinen en kantorenparken, zoals de Audi Shared Business Fleet. Naast ‘gewone’ auto’s is het mogelijk om complete vloten te delen. Er zijn al initiatieven waarbij zelfs de gemeentelijke vuilniswagen gedeeld wordt met andere gemeenten.

Effecten
Onlangs heeft de deelauto-expert Susan Shaheen onderzoek gedaan naar zakelijk autodelen bij de Amerikaanse aanbieder Zipcar. Daaruit blijkt dat nieuwe zakelijke gebruikers van ZipCar iets minder vaak fietsen en iets minder vaak gebruik maken van het openbaar vervoer, terwijl ze wat vaker te voet gaan. Wanneer zakelijke gebruikers een voertuig van de hand deden of de aanschaf ervan uitstelden, is het effect heel anders: het gebruik van het openbaar vervoer nam 41% toe. Ook het lopen nam met 41% toe. Zonder Zipcar hadden werkgevers meer gebruik gemaakt van eigen auto’s of huurauto’s.

Een wat ouder onderzoek uit 2006 naar Mobility Mixx laat zien dat werknemers die af en toe een zakelijke dienstreis maken, al gauw met de auto naar het werk komen. Door zakelijke deelauto’s aan te bieden is het voor deze mensen gemakkelijker om met de fiets of de trein naar het werk te gaan. Zakelijke deelauto’s hebben daardoor niet alleen effect op het zakelijke verkeer, maar ook op het woon-werkverkeer. Door naast de deelauto ook het reizen met openbaar vervoer of taxi aan te bieden in één pas, verduurzaamt ook het zakelijk verkeer. De studie wees uit dat Mobility Mixx leidde tot 23% minder zakelijke autoritten en 5% minder autoritten tussen werk en huis.

Deelauto’s in vergelijking met...

Het aantal deelauto’s groeit snel, maar vormt nog steelds een druppel op de gloeiende plaat: er zijn 480x zoveel personenauto’s als deelauto’s. Die gloeiende plaat wordt overigens iets minder heet, als je je bedenkt dat achter iedere deelauto ongeveer 10 gebruikers zitten.

Hoe verhoudt autodelen zich met andere vormen van mobiliteit?
 • Er zijn ongeveer 2x zoveel deelauto’s als OV-fietsen.
 • Er zijn ongeveer 2x zoveel deelauto’s als elektrische auto’s (excl. elektrische auto’s met range extender en hybride plugins).
 • Er zijn 2x zoveel taxi’s als deelauto’s.
 • Er zijn 4x zoveel huurauto’s als deelauto’s.
Opvallend is het grote verschil en aandacht en geld dat de overheid investeert in elektrisch rijden in verhouding tot autodelen.

systeem
aantal
jaar
bron
Deelauto’s
16.617
2015
CROW-KpVV
Deelfietsen (OV-fiets)
8.500
2014
NS
Taxi’s
36.534
2012
RDW
Huurauto’s
69.400
2013
BOVAG
Leaseauto’s
713.000
2012
VNA
Auto's op aardgas/ groengas
6.882
2015 (jan)
CBS
Elektrische auto's*
8.071
2015 (mei)
RVO
Elektrische auto's incl. plugin hybrides en range extenders
53.004
2015 (mei)
RVO
Aantal personenauto’s
7.979.083
2015
CBS
Elektrische fietsen
1.000.000
2013
Fietsberaad
Totaal aantal fietsen
18.000.000
2011
Fietsersbond

* alleen fuel electric vehicles (FEV’s)